Adatvédelmi nyilatkozat

A Satara Agro Kft. – ILCANE webshop adatvédelmi nyilatkozata

 

Biztonság és adatvédelem

 

Magánszféra és adatvédelem / -biztonság

 

A szolgáltatásokkal és az ügyfélkezeléssel kapcsolatos feladatok gyors és korrekt lebonyolítása érdekében a Satara Agro Kft. elektronikus adatfeldolgozást alkalmaz.

 

Adatkezelő és adatfeldolgozó: Satara Agro Kft.

Webáruház adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-            /2017.

Termékértesítés és kapcsolatfelvétel nyilvántartási szám: NAIH-             /2017.

 

Az Önre vonatkozó, Satara Agro Kft. tudomására jutott adatok kezelésére alapvetően az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, és különösen annak a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szólószámú mellékletének hatályos változatai vonatkoznak. Ezek alapján az adatgyűjtés, -kezelés, -felhasználás és -továbbítás (a továbbiakban: "adatkezelés") akkor jogszerű, ha ezt törvény vagy egyéb jogszabály megengedi, illetve ha az érintett személy ehhez hozzájárult.

 

A Satara Agro Kft.-nél az adatvédelem nagyon fontos szerepet játszik. Az alábbiakban találhatók az Ön személyes adatainak védelmét szolgáló irányelveink.

 

A Satara Agro Kft. adatvédelmi politikája

 

A Satara Agro Kft. tiszteletben tartja az Ön magánszféráját. Vállalatunk kizárólag a jogszabályi kereteken belül gyűjt, tárol vagy használ személyes adatot.

 

A Satara Agro Kft. csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket Ön önkéntesen ad meg, az adatok megadása tehát az Ön hozzájárulásán alapszik.

 

Személyes adatainak közlésével és az adatvédelmi nyilatkozatunk elfogadásával hozzájárul ahhoz (ezen hozzájárulás visszavonásáig), hogy információkkal támogassuk és bővítsük az Önnel fennálló üzleti kapcsolatunkat, személyes adatait direktmarketing célokra felhasználjuk (pl. hogy termékekről, szolgáltatásokról vagy a társaságunkról információkat küldjünk Önnek), valamint hogy lehetővé tegyük részvételét nyereményjátékokban.

 

A Satara Agro Kft.-nak nem áll szándékában kiskorúak (18 éven alattiak) személyes adatait gyűjteni vagy kezelni. Az adatok megadásakor a Satara Agro Kft. felhívja a kiskorúak figyelmét, hogy ne bocsássák rendelkezésünkre a személyes adataikat. Amennyiben a kiskorú(ak) mégis átadná(k) személyes adataikat, arra kérjük a szüleiket vagy törvényes képviselőjüket, hogy tájékoztasson minket a kiskorúság tényéről, valamint kérjék ezen személyes adatok törlését.

 

A Satara Agro Kft. nem értékesíti adatait harmadik személyeknek. Személyes adatait kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban és kizárólag az itt megjelölt jogszerű és egyértelmű célokra, az ezek megvalósításához szükséges időtartamig használjuk fel. Ezen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Satara Agro Kft. a személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen belül kizárólag olyan társaságoknak továbbítja, amelyek a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célok megvalósításához szükséges mértékben igénybe vehetők, amelyek vállalják a szerződéses kötelezettségeink betartását Ön felé, és amelyek magukra nézve elfogadják az adatvédelmi politikánkat. A vonatkozó jogszabályok értelmében a Satara Agro Kft. a fenti körbe nem tartozó társaságoknak csak az Ön előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén adja át személyes adatait.

 

Ön bármikor a Satara Agro Kft.-hoz fordulhat, amennyiben az adatvédelmi politikánkkal kapcsolatban kérdései vagy javaslatai vannak. Ugyanígy bármikor kérhet tájékoztatást arról, hogy mely személyes adatait tárolja a Satara Agro Kft. és egyben kérheti is ezek helyesbítését, zárolását vagy törlését. Célunk, hogy a lehető legnagyobb biztonságot és bizalmat tudjuk szavatolni. Az ezzel kapcsolatos részleteket és az elérhetőségünket az adatvédelmi nyilatkozat végén találhatja meg.

 

Biztonság

 

A Satara Agro Kft. technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatait ne lehessen véletlenül vagy szándékosan megváltoztatni, megsemmisíteni, azok ne vesszenek el, valamint hogy azokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

 

Az Ön adatainak felhasználása, az Önről tárolt adatok köre

 

A Satara Agro Kft.-nak csupán meghatározott személyes adatokra van szüksége, amelyek rendelkezésre bocsátása önkéntes. Olyan információkról van szó, amelyek ahhoz szükségesek, hogy szolgáltatásokat nyújthassunk, az Ön megkereséseire válaszolhassunk, technikai problémák esetén segítséget nyújthassunk, információt továbbíthassunk Önnek (pl. hírlevél formájában), vagy kérése esetén akár felvehessük Önnel a kapcsolatot, illetve lehetővé tegyük az Ön számára a nyereményjátékainkban való részvételt.

 

Ennek keretében a következő adatokra lehet szükségünk: név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési év amelyek a szolgáltatásokhoz és ajánlatokhoz szükségesek.

 

A Satara Agro Kft. az Ön személyes adatait kizárólag előre pontosan meghatározott célokra használja.

 

Az adatait bizalmasan kezeljük és csak a következő általános, a hatályos jogszabályok alapján megengedett célra tároljuk és használjuk fel.

 

  • Termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos igények teljesítése
  • Önnel történő kapcsolatfelvétel
  • Nyereményjátékban való részvétel

 

Személyes adatainak továbbítása

 

Személyes adatait jogosultak vagyunk továbbadni olyan részlegeinknek, illetve munkatársainknak vagy szerződéses partnereinknek, pl. a Satara Agro Kft. marketingpartnereinek vagy szolgáltatóinak, amelyek szolgáltatást nyújtanak a Satara Agro Kft.-nak az Európai Gazdasági Térségen belül, illetve a szerződött futárszolgálatoknak, akiken keresztül szállítjuk ki a megrendelt árut, a kiszállításhoz szükséges az Ön nevének, címének és telefonszámának a futárszolgálatot végző cég részére történő továbbításra. A Satara Agro Kft. ebben az esetben is ügyel arra, hogy a személyes adatai a hozzájárulása alapján csak olyan szolgáltatókhoz kerüljenek, amelyek a szolgáltatást ténylegesen teljesítik, és amelyek az adatait bizalmasan kezelik.

 

A Satara Agro Kft. ezen felül csak annyiban adja tovább a személyes adatait, amennyiben ezt az alkalmazandó jogszabályok megengedik vagy amennyiben bíróság vagy hatóság felhív erre bennünket annak érdekében, hogy jogszabályi kötelezettségeinknek eleget tegyünk.

 

A Satara Agro Kft. marketingcélokból kizárólag az Ön előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén továbbítja személyes adatait.

 

A személyes adatok felhasználásának oka

 

Kínálatunkat folyamatosan javítani kívánjuk és online ajánlatainkat vonzóbbá kívánjuk tenni az Ön számára. Csak akkor tudjuk a Satara Agro Kft. honlapját az Ön igényeinek megfelelően optimalizálni, ha tudjuk, hogy mely részeket keresi fel a leggyakrabban, és hogy hol mennyi időt tölt el.

 

A Satara Agro Kft. a személyes adatokat a honlap technikai adminisztrációjára, az ügyfélkezelésre, a termékkérdőívekhez és marketingcélokra kizárólag az adott esetben szükséges mértékben használja fel. Minél jobban megértjük az igényeit, annál gyorsabban fogja megtalálni a holnapunkon a kívánt információkat.

 

Az Ön jogai és kapcsolat

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény értelmében jogosult tájékoztatást kérni az adatairól.

Kérelmére ésszerű határidőn, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatjuk a tárolt adatok jellegéről, azok céljáról, valamint a lehetséges címzettekről. Írásbeli kérelme esetén ésszerű határidőn, de legfeljebb 30 napon belül helyesbítjük, zároljuk vagy töröljük személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásaival összhangban. Amennyiben véleménye szerint a Satara Agro Kft. jelen adatvédelmi nyilatkozat vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit megsértette, az említett törvény 22. § alapján bírósághoz fordulhat.

 

Kapcsolat a Satara Agro Kft.-nal

 

Amennyiben kérdése lenne az adatvédelmi nyilatkozatunkkal kapcsolatban, tájékoztatást kér személyes adatairól, vagy azok helyesbítését, zárolását vagy törlését kéri, kérjük, az info@ilcane.hu-ra küldjön elektronikus levelet, és az "Adatvédelem" szót tüntesse fel a tárgyban.

 

Cookie (süti) nyilatkozat

 

A cookie (süti) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie-kat széles körben használják a weboldalak a felhasználói élmény javítására. Egyes cookie-k információkat gyűjtenek a böngészési és vásárlási szokásokról.

 

A Satara Agro Kft. weboldalainak böngészése közben Ön elfogadja az alábbi cookie és az adatvédelmi nyilatkozatunkat.

 

Amennyiben Ön a cookie-k tárolását megakadályozó böngésző beállítások alkalmazása nélkül tovább böngészik weboldalunkon, az úgy értendő, hogy beleegyezik az ilyen típusú fájlok elhelyezésébe a böngészőjében. A fájlok törlésére és beállítások módosítására mindazonáltal a továbbiakban is bármikor lehetősége lesz.

 

Miért használ a Satara Agro Kft. cookie-kat?

 

A cookie felhasználása széles körű. A weboldalon történő böngészés és vásárlás során növelik a felhasználói élményt. A cookie segítségével megmaradnak a kiválasztott termékek a kosarában, tárolódnak az utoljára megtekintett termékek és személyre szabott élményt biztosítanak Önnek a böngészés során.

 

A cookie-k lehetővé teszik a weboldal statisztikájának elkészítését. A statisztikából levont eredmények alapján folyamatosan fejleszteni tudjuk weboldalunkat a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében.

 

A cookie-k segítségével személyre szabható a marketingtevékenységünk. Így az Ön számára mindig az érdeklődési körének megfelelő reklámok kerülnek bemutatásra.

 

 

Mi történik, ha nem fogadja el a cookie-t:

  • Nem lehet sikeres megrendelést leadni a webáruházban.
  • Nem kerül rögzítésre a weboldalon folytatott utolsó keresés.
  • Nem jelenik meg az utoljára megtekintett termék.
  • Nem kerülnek tárolásra az oldalon történő böngészés adatai.

 

A cookie-k használatának beállítása

 

A cookie-k kezelésére több lehetőség van. Amennyiben szeretné, módosítsa böngészőjének beállításait. Lehetősége van bizonyos cookie-k törlésére, telepítésének megakadályozására, új cookie telepítése előtt jóváhagyási értesítés beállítására. Ezen felül beállíthatja, hogy a harmadik féltől származó cookie-kat tiltja csak le és a többi cookie engedélyezve marad.

 

A cookie-k tiltása csökkentheti az online vásárlási élményt weboldalunkon és más weboldalakon. Javasoljuk, hogy az Ön által preferált beállításokat végezze el böngészőjében. A böngésző pontos beállításához nyújt segítséget az alábbi oldal: www.allaboutcookies.org/manage-cookies

 

Adatok védelme

 

Minden szükséges technikai és szervezeti intézkedést megtettünk és igyekszünk megtenni ahhoz, hogy megvédjük adatait és meggátoljuk az illetéktelen hozzáférést.

 

Internet, hírlevél, levelezés, megkeresések

 

Amennyiben kéri és ehhez megadja hozzájárulását, a Satara Agro Kft. partnerei tájékoztatásokat küldhetünk Önnek a széles termék- és szolgáltatásválasztékunkról és felhívhatjuk figyelmét érdekes ajánlatainkra.

 

Az ilyen tájékoztatások tartalmazhatnak utalást ajánlatokra, új termékekre vagy a szolgáltatásainkra. Amennyiben nem tart tovább igényt ilyen irányú tájékoztatásunkra, honlapunkon bármikor lehetősége van a hírlevélről leiratkozni. Ennek érdekében mindössze írja be az e-mail címét a "hírlevél lemondása" rovatba. Ezt követően nem kap tőlünk több hírlevelet. A személyes adatok marketing célú felhasználásához adott hozzájárulását a Satara-Agro Kft, 9200, Mosonmagyaróvár Nap u.16. címre címzett levélben is visszavonhatja.

 

Facebook-Plugin használata

 

Az online megjelenésünk során úgynevezett Plugint használunk (a továbbiakban "beépülő modult"), mely a facebook.com (továbbiakban "Facebook") közösségi hálózathoz tartozik. A Facebook egy vállalat, mely Amerikában található (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

A weboldalunk böngészése közben azokon az oldalakon, ahol ez a beépülő modul megtalálható, vizuálisan is megjelenítődik a beépülő modul tartalma, melyet a Facebook szerverei töltenek be. Ezalatt a Facebook szervereinek adatok továbbítódnak az Ön tevékenységéről. Amennyiben a Facebook közösség tagja, és be van jelentkezve oda, úgy a Facebook felismeri Önt és a beépülő modul által küldött információkat továbbítja a Facebook profiljára.

 

Ha használja a beépülő modult, pl.: rákattint a "tetszik" gombra, vagy kommentet hagy hátra, úgy ezek az információk is továbbítódnak Facebook profiljára. Ezzel egyidejűleg információk továbbítódnak a Facebook szerverei felé, mely az Ön böngészési szokásait tartalmazza attól függetlenül, hogy használta-e a beépülő modult, vagy sem.

 

Az adatok továbbításának a megakadályozásához kérjük, lépjen ki Facebook profiljából még mielőtt weboldalunkat megtekintené. További részletes információkat és beállítási tudnivalókat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál.

 

Frissítés és módosítás

 

Az adatvédelmi nyilatkozat bizonyos részei időnként megváltozhatnak és frissülhetnek anélkül, hogy Önt erről előzőleg értesítenénk.

 

Kérjük, mindig vegye figyelembe az aktuális adatvédelmi nyilatkozatot, mielőtt igénybe venné különböző szolgáltatásainkat.